land up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego land up wraz z przykładem użycia. ...............

land up

phrasal verb z czasownikiem land
  1. „wylądować”

    If you don't stop drinking so much booze, you'll land up in hospital..

    I work mainly so I don't land up on the street with nowhere to live.

    I always said that Jack would land up in prison. He's always been a bad boy.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem land