knuckle down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego knuckle down wraz z przykładem użycia. ...............

knuckle down

phrasal verb z czasownikiem knuckle
  1. zakasać rękawy, zabrać się do roboty
    knuckle down (to something)

    It's time you knuckled down to getting yourself a job. I can't keep you forever.

    We've had delays in setting it all up, but now we have to knuckle down and make some money.

    Can't you simply knuckle down and do it instead of complaining all the time?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem knuckle