knock up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego knock up wraz z przykładem użycia. ...............

knock up

phrasal verb z czasownikiem knock
  1. sporządzić naprędce

    Bill's knocked up a model so you can see how it all works.

    This is only an example I knocked up to give you an idea.

    That sample you knocked up did the trick. The guy order five thousand of the finished product.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem knock

REKLAMA