lighten up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego lighten up wraz z przykładem użycia. ...............

lighten up

phrasal verb z czasownikiem lighten
  1. rozchmurzyć się, wyluzować

    Can't you lighten up a bit and enjoy the party? I know you don't like Pat, but he's going soon.

    If she doesn't lighten up, I'm going home. I've had enough of her moods.

    I did my best to lighten Tom up, but I think I succeeded only in irritating him.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem lighten