line up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego line up wraz z przykładem użycia. ...............

line up

phrasal verb z czasownikiem line
  1. ustawić w rzędzie, ustawić się w kolejce

    That's the best game of chess I've had in ages. Shall I line up the pieces again?

    We all lined up thinking we were going to get something. Then the boss simply wished us a merry Christmas.

    The first-year pupils must line up near the front gate ready for the bus.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem line

REKLAMA