litter with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego litter with wraz z przykładem użycia. ...............

litter with

phrasal verb z czasownikiem litter
  1. zasypać, zapełnić

    I enjoyed his book but it was littered with vulgar references.

    The forum is littered with spam again. I cleared it only yesterday.

    I'm afraid your essay is littered with spelling and punctuation mistakes.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem litter