log in/on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego log in/on wraz z przykładem użycia. ...............

log in/on

phrasal verb z czasownikiem log
  1. zalogować się, włączyć do sieci

    You must log in to your account to make an order.

    Members must be logged in to post comments in the forum.

    Hold on! I have to log in to get the information you want.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem log