log out/off – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego log out/off wraz z przykładem użycia. ...............

log out/off

phrasal verb z czasownikiem log
  1. wylogować się, wyłączyć się z sieci

    Click here to bring up the window that allows you to log out of your account.

    I logged out of my email account by mistake and can't get back in.

    Don't log out yet. I'd like to read more of your posts.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem log