narrow down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego narrow down wraz z przykładem użycia. ...............

narrow down

phrasal verb z czasownikiem narrow
  1. zawęzić
    narrow something down

    I've narrowed down the possibilities to working harder or cutting back on spending.

    When you narrow down the choices, it's not hard to come to a decision.

    The options have been narrowed down extensively, but it hasn't helped the situation.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem narrow

REKLAMA