pass around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego pass around wraz z przykładem użycia. ...............

pass around

phrasal verb z czasownikiem pass
  1. puścić w obieg, rozdać
    pass something around

    Mr Wilkinson will now pass copies of the report around. Please study it carefully before we proceed.

    Why are my holiday photographs being passed around the office? I thought I'd locked them in my drawer.

    You can't pass these documents around until everyone has arrived. Please wait.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem pass