step down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego step down wraz z przykładem użycia. ...............

step down

phrasal verb z czasownikiem step
  1. ustąpić ze stanowiska

    Two members of parliament have stepped down in opposition to a government proposal.

    The chairman will step down in June to take up a new position abroad.

    I had no choice but to step down as leader. I apologize for the mistakes I've made.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem step

REKLAMA