shut up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego shut up wraz z przykładem użycia. ...............

shut up

phrasal verb z czasownikiem shut
  1. uciszyć (się/kogoś), zamknąć się, stulić pysk
    shut (somebody) up

    Can you please shut that dog up! My baby can't sleep!

    I felt offended when the chairman asked me to shut up. It was very bad manners.

    It's time for Derek to shut up about losing his job and find work.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem shut