stand up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego stand up wraz z przykładem użycia. ...............

stand up

phrasal verb z czasownikiem stand
  1. wystawić kogoś do wiatru, nie przyjść na randkę
    stand somebody up

    That's it! He's stood me up twice and I never want to see him again.

    Phone or text him and tell him that the meeting is off. Think about how he'll feel if you stand him up.

    It's awful to stand somebody up like that. You should be ashamed of yourself.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem stand