talk over – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego talk over wraz z przykładem użycia. ...............

talk over

phrasal verb z czasownikiem talk
  1. omówić, przegadać
    talk something over

    I can't come out this evening. I have a lot to talk over with Hilary.

    We really need to talk everything over and finally make a decision.

    Why not try talking it over? You can't keep arguing like this.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem talk