take down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego take down wraz z przykładem użycia. ...............

take down

phrasal verb z czasownikiem take
 1. zapisać, zanotować
  take something down

  The minister is about to speak. Make sure you take everything down.

  He was talking too fast for me to take it all down.

  Did you take down what the singer said about his new band?

 2. zdjąć, usunąć, rozmontować
  take something down

  We'll have to take the garden shed down if we want to grow enough vegetables for winter.

  I'm going to take that shelf down and replace it with a new one.

  Christmas is over, so it's time to take down the decorations.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem take

«