take up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego take up wraz z przykładem użycia. ...............

take up

phrasal verb z czasownikiem take
 1. zabrać się za coś, zająć się czymś
  take something up

  Find something to take up if you're so bored. I'm into climbing.

  I'm going to take up writing when I retire.

  Pete seems a lot happier with life since he took up guitar. He's progressing very well.

 2. zajmować (przestrzeń, czas, itp.)
  take something up

  The files will take up less space on your hard drive if you compress them.

  Looking after my mother takes up a lot of my time these days.

  Will your belongings take much room up? We could put some in the garage until you find a flat.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem take