use up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego use up wraz z przykładem użycia. ...............

use up

phrasal verb z czasownikiem use
  1. zużyć, wykorzystać do końca
    use (something) up

    I've used up all the space on my flash drive. I'll transfer the files onto my laptop.

    Don't use all the milk up in your cocoa. We need some for breakfast.

    I've used up most of my savings to pay bills since I lost my job.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem use