catch on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego catch on wraz z przykładem użycia. ...............

catch on

phrasal verb z czasownikiem catch
  1. zyskać popularność, „chwycić”

    Sushi has really caught on over the past few years. All my friends eat it regularly.

    This band is dreadful! Their music will never catch on.

    I was surprised when going to coffee bars caught on in a big way. I prefer going to a pub.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem catch

«