'arise' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

arise

II forma (past tense)

arose

III forma (past participle)

arisen

posłuchaj wymowyplay
pojawić się

odmiana arise w przykładach:

I forma

play Similar situations may arise in the nearest future.Podobne sytuacje mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.
play This argument arises every time I try to negotiate a higher salary.Ten argument pojawia się za każdym razem, gdy próbuję wynegocjować wyższą pensję.

II forma

play Further problems arose when the customer made a complaint to the management.Kolejne problemy pojawiły się, kiedy klient złożył skargę do kierownictwa.

III forma

play Such cases have never arisen before.Takie przypadki nie pojawiały się nigdy wcześniej.
play Do you realise what problems might have arisen if they hadn't signed the agreement?Zdajesz sobie sprawę, jakie problemy mogły się pojawić, gdyby nie podpisali umowy?

IV forma

play A lot of new businesses are arising all over the region.Pojawia się wiele nowych firm w całym regionie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: