'become' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

become

II forma (past tense)

became

III forma (past participle)

become

posłuchaj wymowyplay
stawać się, zostawać kimś/czymś

odmiana become w przykładach:

I forma

playMy son wants to become a lawyer.Mój syn chce zostać prawnikiem.
playRemember her face. She'll become queen one day.Zapamiętaj jej twarz. Pewnego dnia zostanie królową.

II forma

playAfter some time it became clear that he was a crook.Po jakimś czasie stało się jasne, że jest oszustem.
playAfter his death life became unbearable for his wife.Po jego śmierci, życie stało się dla jego żony nie do zniesienia.

III forma

playIt's just become obvious to me that you don't love me.Właśnie stało się dla mnie oczywiste, że mnie nie kochasz.
playYour son has become a handsome man.Twój syn stał się przystojnym mężczyzną.

IV forma

playIt's becoming unbearable!To się staje nieznośne!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: