'bend' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

bend

II forma (past tense)

bent

III forma (past participle)

bent

posłuchaj wymowyplay
zginać, nachylać

odmiana bend w przykładach:

I forma

play This pipe isn't flexible. It won't bend.Ta rura nie jest elastyczna. Nie zegnie się.
play Could you pick this box up for me? I can't bend.Możesz mi podnieść to pudełko? Nie mogę się schylać.
play Some companies bend the law to pay lower taxes.Niektóre firmy naginają prawo, żeby płacić niższe podatki.

II forma

play She bent her knees to sit down but someone pushed the chair and she fell on the floor.Zgięła kolana żeby usiąść, ale ktoś popchnął krzesło i upadła na podłogę.
play Grandpa bent forward and patted me on the head.Dziadek nachylił się i poklepał mnie po głowie.

III forma

play I've bent the rules for you a hundred times. Enough is enough!Setki razy naginałem dla ciebie zasady. Dość tego!
play Now that you've bent your knees try to stay still for two minutes.Teraz jak już zgięliście kolana spróbujcie się nie ruszać przez dwie minuty.

IV forma

play Why are you bending in half like this?Czemu się tak zginasz w pół?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: