'bind' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

bind

II forma (past tense)

bound

III forma (past participle)

bound

posłuchaj wymowyplay
wiązać, złączyć, oprawić (książkę)

odmiana bind w przykładach:

I forma

play Can you bind this book in leather for me?Czy możecie oprawić mi tę książkę w skórę?
play Let's bind him to a chair so that he can't move.Przywiążmy go do krzesła, żeby nie mógł się ruszać.
play Shared problems bind people together.Wspólne problemy łączą ludzi.

II forma

play They bound my hands together and made me kneel.Związali mi ręce i kazali uklęknąć.
play He bound the letters with string and hid them in a drawer.Związał listy sznurkiem i schował do szuflady.
play What bound us together was the fact that we both came from poor families.Tym, co nas złączyło był fakt, że oboje pochodziliśmy z biednych rodzin.

III forma

play Do you realise that this promise has just bound us together for good?Zdajesz sobie sprawę, że ta obietnica właśnie połączyła nas na zawsze?

IV forma

play Why are you binding him to the chair? His leg is broken so he won't escape anyway.Po co go przywiązujesz do tego krzesła? Ma złamaną nogę, więc i tak nie ucieknie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: