'build' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

build

II forma (past tense)

built

III forma (past participle)

built

posłuchaj wymowyplay
budować

odmiana build w przykładach:

I forma

playA company promised to build a car park for our school.Jakaś firma obiecała zbudować parking dla naszej szkoły.
playLet's build a sandcastle.Zbudujmy zamek z piasku.
playThey're going to build a bridge linking these two islands.Zamierzają zbudować most łączący te dwie wyspy.

II forma

playWe built this house ourselves twenty years ago.Zbudowaliśmy ten dom sami dwadzieścia lat temu.
playThey built a row of garages near our block of flats.Zbudowali rząd garaży blisko naszego bloku.

III forma

playUnbelievable! They've built this garage in three days!Niewiarygodne! Zbudowali ten garaż w trzy dni!
playWhen was that church built?Kiedy zbudowano tamten kościół?
playSome birds have built a nest on our roof!Jakieś ptaki zbudowały gniazdo na naszym dachu!

IV forma

playWhat are they building over there?Co tam budują?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: