'build' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

build

II forma (past tense)

built

III forma (past participle)

built

posłuchaj wymowyplay
budować

odmiana build w przykładach:

I forma

play A company promised to build a car park for our school.Jakaś firma obiecała zbudować parking dla naszej szkoły.
play Let's build a sandcastle.Zbudujmy zamek z piasku.
play They're going to build a bridge linking these two islands.Zamierzają zbudować most łączący te dwie wyspy.

II forma

play We built this house ourselves twenty years ago.Zbudowaliśmy ten dom sami dwadzieścia lat temu.
play They built a row of garages near our block of flats.Zbudowali rząd garaży blisko naszego bloku.

III forma

play Unbelievable! They've built this garage in three days!Niewiarygodne! Zbudowali ten garaż w trzy dni!
play When was that church built?Kiedy zbudowano tamten kościół?
play Some birds have built a nest on our roof!Jakieś ptaki zbudowały gniazdo na naszym dachu!

IV forma

play What are they building over there?Co tam budują?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: