'buy' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

buy

II forma (past tense)

bought

III forma (past participle)

bought

posłuchaj wymowyplay
kupować

odmiana buy w przykładach:

I forma

play We always buy groceries in the shop round the corner.Zawsze kupujemy nabiał w sklepie za rogiem.
play Jenny, could you please buy me some eggs and milk while you're out?Jenny, mogłabyś kupić mi jajka i mleko jak będziesz wychodzić?
play Mike buys me flowers when he's in a good mood.Mike kupuje mi kwiaty, kiedy jest w dobrym humorze.

II forma

play Jack bought an expensive watch.Jack kupił drogi zegarek.
play When they got engaged, he bought her a car.Kiedy się zaręczyli kupił jej samochód.

III forma

play I've bought an engagement ring. I'm going to propose to Mary.Kupiłem pierścionek zaręczynowy. Zamierzam oświadczyć się Mary.
play Have you bought that laptop yet?Kupiłeś już ten laptop?

IV forma

play We're buying a new car. We crashed the old one and had to scrap it.Kupujemy nowy samochód. Stary rozbiliśmy i musieliśmy oddać na złom.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: