'buy' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

buy

II forma (past tense)

bought

III forma (past participle)

bought

posłuchaj wymowyplay
kupować

odmiana buy w przykładach:

I forma

playWe always buy groceries in the shop round the corner.Zawsze kupujemy nabiał w sklepie za rogiem.
playJenny, could you please buy me some eggs and milk while you're out?Jenny, mogłabyś kupić mi jajka i mleko jak będziesz wychodzić?
playMike buys me flowers when he's in a good mood.Mike kupuje mi kwiaty, kiedy jest w dobrym humorze.

II forma

playJack bought an expensive watch.Jack kupił drogi zegarek.
playWhen they got engaged, he bought her a car.Kiedy się zaręczyli kupił jej samochód.

III forma

playI've bought an engagement ring. I'm going to propose to Mary.Kupiłem pierścionek zaręczynowy. Zamierzam oświadczyć się Mary.
playHave you bought that laptop yet?Kupiłeś już ten laptop?

IV forma

playWe're buying a new car. We crashed the old one and had to scrap it.Kupujemy nowy samochód. Stary rozbiliśmy i musieliśmy oddać na złom.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: