'cast' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

cast

II forma (past tense)

cast

III forma (past participle)

cast

posłuchaj wymowyplay
rzucić, zrzucić

odmiana cast w przykładach:

I forma

play We're sure to catch something if we cast a net here.Na pewno coś złowimy, gdy zarzucimy tu sieć.
play This incident casts a shadow over his reputation.To wydarzenie rzuca cień na jego reputację.

II forma

play The witch cast a spell on the boy and turned him into a turnip.Wiedźma rzuciła czar na chłopca i zmieniła go w rzepę.
play The teacher only cast an eye over my essay.Nauczycielka tylko rzuciła okiem na moje wypracowanie.

III forma

play They've just cast anchor. They're going to step on land in a minute.Właśnie zarzucili kotwicę. Zaraz zejdą na ląd.
play We realised that her testimony had cast a new light on the course of events.Zdaliśmy sobie sprawę, że jej zeznania rzuciły nowe światło na bieg wydarzeń.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: