'creep' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

creep

II forma (past tense)

crept

III forma (past participle)

crept

posłuchaj wymowyplay
skradać się, zakradać, piąć się, podchodzić

odmiana creep w przykładach:

I forma

play I'd like this plant to creep nicely up the wall.Chciałabym, żeby ta roślina pięła się ładnie po ścianie.
play We will creep towards their tent and when we're close enough I'll give you a sign.Zakradniemy się pod ich namiot i jak będziemy wystarczająco blisko dam wam znak.
play After the evacuation we stood on the hill and watched the water creep towards the house.Po ewakuacji staliśmy na wzgórzu i patrzyli, jak woda podchodzi pod dom.

II forma

play A man crept up when I was busy at the counter and snatched my handbag.Jakiś mężczyzna zakradł się, kiedy byłam zajęta przy ladzie i porwał moją torebkę.

III forma

play This phrase has already crept into English and is widely used.Ten zwrot wkradł się już do języka angielskiego i jest szeroko używany.
play I can't believe this plant has crept up so high!Nie mogę uwierzyć, że ta roślina wspięła się tak wysoko.

IV forma

play Why are you creeping like this?Po co się tak skradasz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: