'cut' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

cut

II forma (past tense)

cut

III forma (past participle)

cut

posłuchaj wymowyplay
ciąć, kroić, skaleczyć

odmiana cut w przykładach:

I forma

play You need a better knife to cut bread.Do krojenia chleba potrzebny jest lepszy nóż.
play Cut it into three pieces.Potnij to na trzy kawałki.
play My dad regularly cuts my hair.Tata regularnie obcina mi włosy.
play Sue cuts beautiful things from paper.Sue wycina piękne rzeczy z papieru.
play The company wants to cut costs so I wouldn't count an a bonus this year.Firma chce ciąć koszty, więc nie liczyłbym na premię w tym roku.
play Be careful. This knife is very sharp so don't cut your finger.Uważaj. Ten nóż jest bardzo ostry, więc nie skalecz się w palec.

II forma

play I stepped on some broken glass and cut my foot.Nadepnąłem na stłuczone szkło i skaleczyłem sobie stopę.
play The cook cut the fish in half.Kucharz przeciął rybę na pół.
play She took a newspaper, cut out some headlines and glued the letters to a sheet of paper.Wzięła gazetę, wycięła kilka nagłówków i przykleiła litery na kartkę papieru.

III forma

play Ouch! I've cut my finger.Ał! Skaleczyłem sobie palec.
play They've recently cut their prices by over 30%, so people are queuing up to get what's left in stock.Ostatnio obcięli ceny o ponad 30%, więc ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby kupić to, co zostało w magazynach.

IV forma

play I'm cutting the vegetables into cubes and then I'm going to fry them.Kroję warzywa w kostkę, a potem je usmażę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: