'feed' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

feed

II forma (past tense)

fed

III forma (past participle)

fed

posłuchaj wymowyplay
karmić, żywić

odmiana feed w przykładach:

I forma

play How often do you feed your cat?Jak często karmisz swojego kota?
play I asked my neighbour to feed my hamsters while I'm on holiday.Poprosiłem sąsiada, żeby karmił moje chomiki kiedy będę na wakacjach.
play Hyenas feed on carcass.Hieny żywią się padliną.

II forma

play During the crisis they fed mainly on what they managed to grow in the garden.W czasie kryzysu żywili się głównie tym, co udało im się wyhodować w ogrodzie.
play We fed the puppies on meat but they were still very weak.Karmiliśmy szczenięta mięsem, ale nadal były bardzo słabe.

III forma

play Have you fed the dogs yet?Nakarmiłeś już psy?
play I might have fed the fish too often and that's why it died.Może karmiłem rybkę zbyt często i dlatego zdechła.

IV forma

play Look at the way that bird is feeding its babies.Zobacz, jak tamten ptak karmi swoje młode.
play Her dog looks obese. What is she feeding it?Jej pies jest otyły. Czym ona go karmi?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: