'feel' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

feel

II forma (past tense)

felt

III forma (past participle)

felt

posłuchaj wymowyplay
czuć

odmiana feel w przykładach:

I forma

play You make me feel useful.Dzięki tobie czuję się przydatny.
play How do you feel?Jak się czujesz?
play I feel strange when you ask me such questions.Dziwnie się czuję, kiedy zadajesz mi takie pytania.

II forma

play I felt ashamed and I couldn't look her in the eyes.Czułem się zawstydzony i nie mogłem jej spojrzeć w oczy.
play She felt his breath on her neck.Poczuła jego oddech na szyi.

III forma

play I've never felt so humiliated in my life.Nigdy w życiu nie czułem się tak upokorzony.
play Have you ever felt so proud before?Czy kiedykolwiek czułeś się taki dumny?

IV forma

play Are you feeling ok?Dobrze się czujesz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: