'feel' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

feel

II forma (past tense)

felt

III forma (past participle)

felt

posłuchaj wymowyplay
czuć

odmiana feel w przykładach:

I forma

playYou make me feel useful.Dzięki tobie czuję się przydatny.
playHow do you feel?Jak się czujesz?
playI feel strange when you ask me such questions.Dziwnie się czuję, kiedy zadajesz mi takie pytania.

II forma

playI felt ashamed and I couldn't look her in the eyes.Czułem się zawstydzony i nie mogłem jej spojrzeć w oczy.
playShe felt his breath on her neck.Poczuła jego oddech na szyi.

III forma

playI've never felt so humiliated in my life.Nigdy w życiu nie czułem się tak upokorzony.
playHave you ever felt so proud before?Czy kiedykolwiek czułeś się taki dumny?

IV forma

playAre you feeling ok?Dobrze się czujesz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: