'fight' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

fight

II forma (past tense)

fought

III forma (past participle)

fought

posłuchaj wymowyplay
walczyć, bić się

odmiana fight w przykładach:

I forma

playThese boys regularly fight at school.Ci chłopcy regularnie biją się w szkole.
playYou have to fight for your rights.Musisz walczyć o swoje prawa.

II forma

playMy grandpa fought in World War II.Mój dziadek walczył w II wojnie światowej.

III forma

playWe've fought many times and I won each time.Biliśmy się wiele razy i za każdym razem wygrywałem.

IV forma

playAre you fighting again? Wait till your father comes back!Znowu się bijecie? Czekajcie tylko aż wróci wasz ojciec!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: