'find' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

find

II forma (past tense)

found

III forma (past participle)

found

posłuchaj wymowyplay
znaleźć

odmiana find w przykładach:

I forma

playWe must find a cheaper hotel.Musimy znaleźć tańszy hotel.
playCan you help me find the keys?Pomożesz mi znaleźć klucze?
playWhere can I find Dorothy? She's not in her office.Gdzie mogę znaleźć Dorothy? Nie ma jej w biurze.
playAfter a long search, the main hero finally finds his family.Po długich poszukiwaniach główny bohater w końcu znajduje swoją rodzinę.

II forma

playLook what I found on the pavement this morning!Zobacz co znalazłem na chodniku dziś rano!
playAfter several days of searching, they finally found the girl dead.Po kilku dniach poszukiwań, w końcu znaleźli dziewczynę martwą.

III forma

playIf you'd sent out your CV to more companies, you would have found a job much earlier.Gdybyś rozesłał CV do większej ilości firm, znacznie wcześniej znalazłbyś pracę.
playI'm thinking of buying a new watch for my husband, but I haven't found anything interesting yet.Myślę o zakupie nowego zegarka dla męża, ale nie znalazłam jeszcze nic ciekawego.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: