'flee' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

flee

II forma (past tense)

fled

III forma (past participle)

fled

posłuchaj wymowyplay
umykać, uciekać, opuścić

odmiana flee w przykładach:

I forma

play Authorities are worried about the rising number of drivers who flee the scene of accidents they cause.Władze są zaniepokojone rosnącą liczbą kierowców, którzy uciekają z miejsc spowodowanych przez nich wypadków.

II forma

play His father was an oppositionist, so when the conflict increased, the whole family had to flee the country.Jego ojciec był opozycjonistą, więc kiedy konflikt się nasilił, cała rodzina musiała uciekać z kraju.

III forma

play The court is about to issue an international arrest warrant as the criminal has probably fled the country.Sąd ma wydać międzynarodowy nakaz aresztowania, ponieważ przestępca prawdopodobnie uciekł z kraju.

IV forma

play Thousands of people who are fleeing the dangerous area will find shelter in the neighbouring countries.Tysiące ludzi, którzy opuszczają niebezpieczny rejon, znajdą schronienie w państwach sąsiadujących.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: