'fling' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

fling

II forma (past tense)

flung

III forma (past participle)

flung

posłuchaj wymowyplay
rzucić, cisnąć

odmiana fling w przykładach:

I forma

play The fact that you've had a bad day doesn't mean you can fling mu stuff like that. Pick it up.To, że miałeś zły dzień, nie znaczy, że możesz tak rzucać moimi rzeczami. Podnieś je.
play Sarah is unbearably touchy-feely. Every time she sees me she flings her arms around my neck.Sarah jest nieznośnie wylewna. Za każdym razem jak mnie widzi zarzuca mi ręce na szyję.

II forma

play Sue took a vase and flung it across the room but missed her target. Josh had already left and closed the door behind him.Sue wzięła wazon i cisnęła nim przez pokój, ale nie trafiła do celu. Josh zdążył już wyjść i zamknąć za sobą drzwi.
play A year after Mike's wife was killed in a car crash, he flung himself under a train.Rok po tym, jak jego żona zginęła w wypadku samochodowym, Mike rzucił się pod pociąg.

III forma

play Someone's just flung a stone at me.Ktoś właśnie rzucił we mnie kamieniem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: