'forget' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

forget

II forma (past tense)

forgot

III forma (past participle)

forgotten

posłuchaj wymowyplay
zapominać

odmiana forget w przykładach:

I forma

play Don't forget to bring the documents tomorrow.Nie zapomnij przynieść jutro dokumentów.
play She never forgets about her friends' birthdays.Ona nigdy nie zapomina o urodzinach przyjaciół.

II forma

play I forgot to tell you about the meeting.Zapomniałem powiedzieć ci o spotkaniu.
play She was supposed to cancel her reservation but she completely forgot to do that.Miała odwołać swoją rezerwację, ale zupełnie zapomniała to zrobić.
play She thought she couldn't live without her boyfriend but when they broke up she soon forgot about him.Myślała, że nie może żyć bez swojego chłopaka, ale kiedy ze sobą zerwali szybko o nim zapomniała.

III forma

play I've almost forgotten about that terrible accident I had two years ago.Prawie już zapomniałam o tym strasznym wypadku, który miałam dwa lata temu.
play John didn't send me those files yesterday. He must have forgotten.John nie przesłał mi wczoraj tych plików. Pewnie zapomniał.
play Such things can't be forgotten.O takich rzeczach nie da się zapomnieć.

IV forma

play You're always forgetting to walk the dog!Zawsze zapominasz, żeby wyprowadzić psa!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: