'forsake' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

forsake

II forma (past tense)

forsook

III forma (past participle)

forsaken

posłuchaj wymowyplay
porzucać, zaniechać, opuścić

odmiana forsake w przykładach:

I forma

play I hope luck won't forsake you.Mam nadzieję, że szczęście cię nie opuści.

II forma

play She forsook the luxury that living with her husband guaranteed and chose the unknown.Porzuciła luksus, jaki gwarantowało jej życie z mężem i wybrała nieznane.

III forma

play Hope has forsaken these soldiers. They refuse to fight.Nadzieja opuściła tych żołnierzy. Odmawiają walki.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: