'foretell' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

foretell

II forma (past tense)

foretold

III forma (past participle)

foretold

posłuchaj wymowyplay
przepowiadać, przewidywać

odmiana foretell w przykładach:

I forma

playIn his book the scientist foretells epidemics of diseases unthought of before.W swojej książce naukowiec przepowiada epidemie chorób, o których wcześniej nie słyszano.

II forma

playDo you really believe that the man foretold your future? You must be nuts!Czy ty naprawdę wierzysz, że ten człowiek przewidział twoją przyszłość? Chyba oszalałeś!

III forma

playThat woman has foretold what would happen in my life on several occasions.Ta kobieta kilkakrotnie przewidziała, co się wydarzy w moim życiu.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: