'go' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

go

II forma (past tense)

went

III forma (past participle)

gone

posłuchaj wymowyplay
iść

odmiana go w przykładach:

I forma

play We sometimes go skating in winter.Czasem zimą chodzimy na łyżwy.
play Katie goes to primary school.Katie chodzi do szkoły podstawowej.
play Don't worry. Everything will go well.Nie martw się. Wszystko pójdzie dobrze.

II forma

play They went to the mountains last weekend.W zeszły weekend pojechali w góry.
play I meant well but everything went wrong.Chciałem dobrze, ale wszystko poszło źle.

III forma

play Mike's just gone out. You may still catch him downstairs.Mike właśnie wyszedł. Może go jeszcze złapiesz na dole.

IV forma

play Where are you going?Gdzie idziesz?
play Is everything going well?Wszystko idzie dobrze?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: