'go' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

go

II forma (past tense)

went

III forma (past participle)

gone

posłuchaj wymowyplay
iść

odmiana go w przykładach:

I forma

playWe sometimes go skating in winter.Czasem zimą chodzimy na łyżwy.
playKatie goes to primary school.Katie chodzi do szkoły podstawowej.
playDon't worry. Everything will go well.Nie martw się. Wszystko pójdzie dobrze.

II forma

playThey went to the mountains last weekend.W zeszły weekend pojechali w góry.
playI meant well but everything went wrong.Chciałem dobrze, ale wszystko poszło źle.

III forma

playMike's just gone out. You may still catch him downstairs.Mike właśnie wyszedł. Może go jeszcze złapiesz na dole.

IV forma

playWhere are you going?Gdzie idziesz?
playIs everything going well?Wszystko idzie dobrze?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: