'have' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

have

II forma (past tense)

had

III forma (past participle)

had

posłuchaj wymowyplay
mieć

odmiana have w przykładach:

I forma

playMy parents have a cottage in the mountains.Moi rodzice mają domek w górach.
playThis dog has very funny ears.Ten pies ma bardzo zabawne uszy.
playThis is a beautiful leather bag. It has a lot of pockets so you can squeeze in all your bits and pieces.To jest piękna skórzana torba. Ma dużo kieszeni, więc można w niej upchnąć wszystkie swoje drobiazgi.

II forma

playWe had some problems with the old car, so we sold it.Mieliśmy trochę problemów ze starym samochodem, więc sprzedaliśmy go.
playWhen I was a kid I had a lot of toys.Kiedy byłem dzieckiem miałem dużo zabawek.

III forma

playHow long have you had this laptop?Od jak dawna masz ten laptop?
playI've had this dictionary for twenty years. I think it's time to buy a new one.Mam ten słownik od dwudziestu lat. Chyba czas kupić nowy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: