'have' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

have

II forma (past tense)

had

III forma (past participle)

had

posłuchaj wymowyplay
mieć

odmiana have w przykładach:

I forma

play My parents have a cottage in the mountains.Moi rodzice mają domek w górach.
play This dog has very funny ears.Ten pies ma bardzo zabawne uszy.
play This is a beautiful leather bag. It has a lot of pockets so you can squeeze in all your bits and pieces.To jest piękna skórzana torba. Ma dużo kieszeni, więc można w niej upchnąć wszystkie swoje drobiazgi.

II forma

play We had some problems with the old car, so we sold it.Mieliśmy trochę problemów ze starym samochodem, więc sprzedaliśmy go.
play When I was a kid I had a lot of toys.Kiedy byłem dzieckiem miałem dużo zabawek.

III forma

play How long have you had this laptop?Od jak dawna masz ten laptop?
play I've had this dictionary for twenty years. I think it's time to buy a new one.Mam ten słownik od dwudziestu lat. Chyba czas kupić nowy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: