'hear' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

hear

II forma (past tense)

heard

III forma (past participle)

heard

posłuchaj wymowyplay
słyszeć

odmiana hear w przykładach:

I forma

playDo you hear what I'm saying?Słyszysz, co mówię?

II forma

playShe heard someone walk in the room and she panicked.Usłyszała, jak ktoś wszedł do pokoju i spanikowała.
playI started crying for help and after ten minutes someone finally heard me.Zaczęłam wołać o pomoc i po dziesięciu minutach ktoś mnie wreszcie usłyszał.

III forma

playI've never heard you sing before.Nigdy wcześniej nie słyszałem jak śpiewasz.
playWe've heard some rumours about John.Słyszeliśmy pewne plotki na temat Johna.
playI've just heard the news! Congratulations!Właśnie słyszałem nowiny! Gratulacje!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: