'hold' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

hold

II forma (past tense)

held

III forma (past participle)

held

posłuchaj wymowyplay
trzymać, utrzymywać, posiadać

odmiana hold w przykładach:

I forma

playWhen you hold me in your arms I feel so happy.Kiedy trzymasz mnie w ramionach czuję się taka szczęśliwa.
playEach visitor holds a pass which enables them to enter every part of the building.Każdy gość posiada przepustkę, która umożliwia mu wejście do wszystkich części budynku.

II forma

playMy hands were full so a man held the door for me.Miałam zajęte ręce, więc jakiś mężczyzna przytrzymał mi drzwi.
playThe girl held the doll tight not to drop it again.Dziewczynka trzymała lalkę mocno, żeby znów jej nie upuścić.

III forma

playI've never held a baby in my arms.Nigdy nie trzymałem na ręku niemowlęcia.

IV forma

playThe police do not know yet where the kidnappers are holding two girls who went missing last week.Policja jeszcze nie wie, gdzie porywacze przetrzymują dwie dziewczynki, kóre zaginęły w zeszłym tygodniu.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: