'hurt' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

hurt

II forma (past tense)

hurt

III forma (past participle)

hurt

posłuchaj wymowyplay
ranić, boleć

odmiana hurt w przykładach:

I forma

playShe hurts me when she says such things about my family.Ona mnie rani, gdy mówi takie rzeczy o mojej rodzinie.
playDoes it hurt when you move your arm?Czy boli cię, gdy ruszasz ramieniem?

II forma

playYou hurt my feelings when you called me a liar.Zraniłeś moje uczucia, gdy nazwałeś mnie kłamcą.

III forma

playI've never hurt anyone.Nigdy nikogo nie zraniłem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: