'lose' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

lose

II forma (past tense)

lost

III forma (past participle)

lost

posłuchaj wymowyplay
tracić, zgubić

odmiana lose w przykładach:

I forma

play Mike very quickly loses his temper when you mention his ex-wife.Mike bardzo szybko traci panowanie nad sobą, kiedy się napomknie o jego byłej żonie.
play In this game you lose points when you don't make quick decisions.W tej grze tracisz punkty gdy nie podejmiesz szybkiej decyzji.

II forma

play They raised their prices by 20% and lost a lot of customers.Podnieśli ceny o 20% i stracili wielu klientów.
play Meryl lost her parents in a car accident.Meryl straciła rodziców w wypadku samochodowym.

III forma

play Oh, dear. I've lost my wallet.O rany. Zgubiłem portfel.
play Do you really want to go hiking in these sandals? Have you lost your mind?Naprawdę chcesz chodzić po górach w tych sandałach? Postradałaś zmysły?

IV forma

play I'm worried about grandpa. He's losing touch with reality.Martwię się o dziadka. Traci kontakt z rzeczywistością.
play We're losing a lot of customers. We may soon go out of business.Tracimy wielu klientów. Wkrótce możemy wypaść z rynku.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: