'put' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

put

II forma (past tense)

put

III forma (past participle)

put

posłuchaj wymowyplay
kłaść

odmiana put w przykładach:

I forma

playI always put the keys on the table when I come back home.Zawsze kładę klucze na stole, kiedy wracam do domu.
playWhen my younger brother borrows something from me he never puts it back.Kiedy mój młodszy brat pożycza coś ode mnie nigdy nie odkłada tego na miejsce.

II forma

playWhich of you put this rubbish in my bag?!Który z was włożył mi do torby te śmieci?!
playWhen the children weren't looking, their mother put all the presents under the Christmas tree.Kiedy dzieci nie patrzyły, ich mama położyła wszystkie prezenty pod choinką.

III forma

playThe man over there has just put a strange bag in the bin. We'd better call the police.Tamten mężczyzna właśnie włożył jakąś dziwną torbę do kosza na śmieci. Lepiej zadzwońmy na policję.

IV forma

playWhy are you putting this box on the table? Its place is on the mantelpiece.Dlaczego kładziesz to pudełko na stole? Jego miejsce jest na półce nad kominkiem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: