'ride' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

ride

II forma (past tense)

rode

III forma (past participle)

ridden

posłuchaj wymowyplay
jeździć

odmiana ride w przykładach:

I forma

playWhenever I have some free time I ride my bike.Kiedy tylko mam trochę wolnego czasu jeżdżę na rowerze.
playMy sister rides a horse.Moja siostra jeździ konno.

II forma

playI took my bike and rode outside the city.Wziąłem rower i pojechałem za miasto.

III forma

playHave you ever ridden a camel?Jechałeś kiedyś na wielbłądzie?

IV forma

playLook mummy! I'm riding a donkey!Patrz mamusiu! Jeżdżę na osiołku!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: