'ring' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

ring

II forma (past tense)

rang

III forma (past participle)

rung

posłuchaj wymowyplay
dzwonić

odmiana ring w przykładach:

I forma

playMy sister always rings me when she has a problem.Moja siostra zawsze do mnie dzwoni gdy ma jakiś problem.

II forma

playThe phone rang just after midnight when I was falling asleep.Telefon zadzwonił tuż po północy, kiedy zasypiałam.

III forma

playI've just rung the police. They'll be here any minute now.Właśnie zadzwoniłem na policję. Zaraz tu będą.
playIt's the fifth time someone's rung the door bell. Why don't you check who it is?To już piąty raz ktoś dzwoni do drzwi. Może sprawdzisz kto?

IV forma

playWho are you ringing?Do kogo dzwonisz?
playYour phone's ringing. Aren't you going to take it?Twój telefon dzwoni. Nie odbierzesz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: