'run' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

run

II forma (past tense)

ran

III forma (past participle)

run

posłuchaj wymowyplay
biec

odmiana run w przykładach:

I forma

playOur dogs run around the garden even when it's raining.Nasze psy biegają po ogrodzie nawet gdy pada deszcz.
playMy sister regularly runs marathons.Moja siostra regularnie biega w maratonach.

II forma

playA moment later two armed men ran out of the bank.Chwilę potem dwóch uzbrojonych mężczyzn wybiegło z banku.

III forma

playI've just run two kilometres.Właśnie przebiegłem dwa kilometry.

IV forma

playThe girl on the right is running quite fast. She may soon take the lead.Dziewczyna po prawej biegnie dość szybko. Niedługo może wyjść na prowadzenie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: