'say' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

say

II forma (past tense)

said

III forma (past participle)

said

posłuchaj wymowyplay
mówić

odmiana say w przykładach:

I forma

play When I say "no" it means "no".Kiedy mówię ,,nie", to znaczy ,,nie".
play Maggie says she doesn't want to go with us.Maggie mówi, że nie chce z nami iść.

II forma

play You're supposed to work with me? Who said so?Ty masz ze mną pracować? Kto to powiedział?

III forma

play I think Lucy doesn't like our idea but she hasn't said anything yet.Myślę, że Lucy nie podoba się nasz pomysł, ale nic jeszcze nie powiedziała.

IV forma

play Are you listening to what I'm saying?Słuchasz, co mówię?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: