'see' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

see

II forma (past tense)

saw

III forma (past participle)

seen

posłuchaj wymowyplay
widzieć

odmiana see w przykładach:

I forma

playWe see him twice a week when he comes to pick up his daughter from school.Widzimy go dwa razy w tygodniu, kiedy przychodzi odebrać córkę ze szkoły.

II forma

playI saw you in the park yesterday. I waved at you but you didn't seem to notice.Widziałem cię wczoraj w parku. Pomachałem do ciebie, ale chyba nie zauważyłaś.

III forma

playI haven't seen Jane today. Is she in the office?Nie widziałem dziś Jane. Jest w biurze?
playI've never seen the police in this neighbourhood before. What are they doing here?Nigdy wcześniej nie widziałem w tej okolicy policji. Co tu robią?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: