'sell' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sell

II forma (past tense)

sold

III forma (past participle)

sold

posłuchaj wymowyplay
sprzedawać

odmiana sell w przykładach:

I forma

playI work in a big company. We sell gardening tools.Pracuję w dużej firmie. Sprzedajemy narzędzia ogrodnicze.
playMy company sells electronic equipment.Moja firma sprzedaje sprzęt elektroniczny.

II forma

playLast year our neighbours sold their flat and moved to Norway.W zeszłym roku nasi sąsiedzi sprzedali mieszkanie i przenieśli się do Norwegii.

III forma

playThe company is doing really badly. We haven't sold anything for weeks!Firmie wiedzie się naprawdę kiepsko. Od tygodni niczego nie sprzedaliśmy!

IV forma

playI'm selling my old sewing machine to the neighbours. They're going to pick it up tomorrow.Sprzedaję sąsiadom swoją starą maszynę do szycia. Przyjdą po nią jutro.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: