'spread' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

spread

II forma (past tense)

spread

III forma (past participle)

spread

posłuchaj wymowyplay
rozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować

odmiana spread w przykładach:

I forma

play Information spreads very quickly nowadays.W dzisiejszych czasach informacje rozchodzą się bardzo szybko.

II forma

play Maggie spread the map out on her lap.Maggie rozpostarła mapę na kolanach.

III forma

play The news about his promotion hasn't spread yet.Wiadomość o jego awansie jeszcze się nie rozniosła.

IV forma

play Why are you spreading rumours about me?Dlaczego rozpowiadasz o mnie plotki?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: